PRIVACYBELEID

Vercammen-Verhulst BV, Leopoldstraat 30, 2280 Grobbendonk met ondernemingsnummer BE0715.963.235, verwerkt gegevens die we verzamelen via de webshop van à Volonthée. Veerle Verhulst is functionaris gegevensbescherming van à Volonthée en is te bereiken via email (veerle@avolonthee.be) of telefonisch op het nummer 0497/97.31.85

We zijn er van bewust dat je als klant vertrouwen stelt in ons. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen en gaan zorgvuldig en veilig om met deze gegevens. Op deze pagina geven we meer informatie over welke gegevens we verzamelen als je onze website en/of shop gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van à Volonthée. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. À Volonthée waarborgt de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van onze website geef je ook aan ons privacybeleid te accepteren.

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

À Volonthée verwerkt je persoonsgegevens (aankoop- en betaalgeschiedenis) met de volgende doelen :

 • Het afhandelen van je betaling.
 • Je op de hoogte te houden van het verloop van je bestelling.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken.
 • Je te kunnen telefoneren of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen bij je af te leveren.
 • Eventuele verzending van een nieuwsbrief indien je hiervoor toestemming geeft.
 • À Volonthée verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingsaangifte.

Hiervoor hebben we je naam, contactgegevens (zoals e-mailadres, fysiek adres en telefoonnummer) en betaalgegevens (zoals creditcardgegevens of bankrekeninggegevens) nodig. We geven je gegevens enkel door aan wie rechtstreeks betrokken is bij het verwerken en bezorgen van je bestelling. Ook zij zijn verplicht van vertrouwelijk met je gegevens om te springen. Voor het overige gebruiken we deze gegevens enkel met je toestemming en worden ze nooit met derden gedeeld.

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders daarom ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met Veerle Verhulst via e-mail veerle@avolonthee.be, dan verwijderen we deze informatie.

 

We bieden je steeds de mogelijkheid om al je persoonlijke informatie die je ons hebt gegeven in te zien, te veranderen en te verwijderen. Je hebt het recht om :

 • Je persoonlijke gegevens te bekijken.
 • Te zien welke persoonlijke gegevens er door ons worden verwerkt.
 • Geïnformeerd te worden over onze werkprocessen waarin je persoons- en betaalgegevens gebruikt worden.
 • Fouten in je persoonlijke gegevens te laten verbeteren.
 • Je persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

Om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan je steeds contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Dit ter bescherming van je privacy. À Volonthée zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de vier weken, op je verzoek reageren.

À Volonthée neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Veerle Verhulst via e-mail veerle@avolonthee.be  

We bewaren je persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze werden verstrekt of zolang als nodig omdat het wettelijk verplicht is (o.a. op het gebied van boekhouding – 7 jaar)

 

MARKETING

Je e-mailadres kan door ons gebruikt worden om je op de hoogte te houden van de verdere ontwikkeling van onze website of om je informatie te geven over onze producten en speciale aanbiedingen. Daar je het recht hebt om je uit te schrijven voor marketing, ben je steeds in de mogelijkheid om je onderaan iedere mailing af te melden.

 

COOKIES

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om je gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt om je een betere gebruikerservaring aan te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons toe onze website te optimaliseren. Ons volledige cookiebeleid kan je hier nalezen.

 

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt hierover, kan je contact met ons opnemen :

À Volonthée – Veerle Verhulst

Vercammen-Verhulst BV

Leopoldstraat 30

2280 Grobbendonk

veerle@avolonthee.be

0497/97.31.85

BE0715.963.235