ALGEMENE VOORWAARDEN A VOLONTHEE

 

Bedrijfsgegevens :

À Volonthée – Veerle Verhulst
Vercammen-Verhulst BV
Leopoldstraat 30
2280 Grobbendonk
0497/97.31.85
veerle@avolonthee.be
BE0715.963.235
Ondernemingsnummer : 0715.963.235

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :

 • À Volonthée : de webshop van à Volonthée (Veerle Verhulst), onderdeel van Vercammen-Verhulst BV.
 • Klant : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst via de webshop van à Volonthée.
 • Bestelling : de aanvraag van de klant tot het aangaan van een verkoopsovereenkomst tussen à Volonthée en de klant van de webshop van à Volonthée, aangaande de producten die worden aangeboden in de webshop van à Volonthée.
 • Producten : alle goederen en diensten die worden aangeboden door à Volonthée en die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere verkoopsovereenkomsten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle artikelen uit het online assortiment van à Volonthée en voor elke aankoop die de klant online plaatst bij à Volonthée. Voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant ter beschikking gesteld.

Totstandkoming van een overeenkomst

 • Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen een klant en à Volonthée wanneer à Volonthée de bevestiging van de bestelling ontvangen heeft via de website. À Volonthée kan er voor kiezen om de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden of de bestelling te weigeren bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik, in het geval dat de bestelling geplaatst werd door een minderjarige, wanneer de bestelbon volledig of onjuist is, wanneer vorige bestellingen van de klant niet of onvolledig betaald werden of bij overmacht.
 • Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van à Volonthée leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 • À Volonthée behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment te kunnen wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Aanbod

 • Alle producten/diensten die door à Volonthée worden aangeboden, zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk omschreven. De website en webshop werden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch zou het kunnen dat er informatie onvolledig of niet up-to-date is. À Volonthée kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in de aanbiedingen voorkomen.
 • Het aanbod geldt steeds tot zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door à Volonthée. À Volonthée doet haar uiterste best om alle door de klant bestelde producten beschikbaar te stellen. Indien een artikel toch uit voorraad is, informeert à Volonthée de klant zo vlug mogelijk. À Volonthée kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product. Wanneer je als klant specifieke vragen hebt over beschikbaarheid, leveringstermijnen of leveringswijze, vragen we vriendelijk om vooraf contact op te nemen met à Volonthée. Indien een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in onze voorwaarden.

Prijzen

 • Alle prijzen in de webwinkel van à Volonthée zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.
 • Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt of zolang de actie loopt.
 • De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs.
 • À Volonthée behoudt zich het recht om op elk moment de prijs van een product te wijzigen. De producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de bestelling.

Betaling

 • De klant kan betalen met Bancontact.
 • Verzending volgt nadat de betaling ontvangen is.
 • Online betalingen worden afgehandeld door de Payment Service Provider Mollie. Hun privacy verklaring met betrekking tot de betalingsgegevens, kan de klant hier inkijken. https://www.mollie.com/nl/privacy

Verzending, leveringstijd en verzendkosten

 • À Volonthée streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden, binnen de 3 werkdagen te verzenden.

Online bestelde artikelen worden door à Volonthée verzonden, ophalen ter plaatse is niet mogelijk. Bestellingen worden verzonden met Bpost. Voor verzenden worden er kosten aangerekend, deze worden vermeld in het check-out proces. De reguliere verzendkosten zijn €5,70. Vanaf een bestelling van €50 rekent à Volonthée geen verzendkosten aan.

 • Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. À Volonthée kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of factuuradres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
 • Wanneer de bestelling werd afgegeven bij een Bpost kantoor, ontvangt de klant een email met een traceringscode en een link naar de website van Bpost waar het pakket kan gevolgd worden. De leveringstijd voor België, verzending met Bpost, bedraagt 1-2 werkdagen na ontvangst van de leveropdracht. Deze leveringstijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
 • Ben je niet thuis bij een eerste bezorgpoging, dan kan je je pakje met je aanbiedingsbericht uit je brievenbus afhalen in een afhaalpunt van Bpost. Het is ook mogelijk om via de website van Bpost je leveringsvoorkeuren op te geven. Je krijgt hiervoor een uitnodiging in de mail met de traceringscode die je ontvangt van Bpost nadat je bestelling werd verzonden.
 • Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient à Volonthée de klant hier tijdig van te verwittigen en heeft de klant het recht de bestelling, zonder bijkomende kosten te annuleren. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de 10 werkdagen terugbetaald.
 • Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” is à Volonthée als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leverdatum met 15 werkdagen overschreden wordt, informeer dan à Volonthée via email. In dat geval kan je als klant je bestelling annuleren en worden de reeds betaalde bedragen binnen de 10 werkdagen terugbetaald.
 • À Volonthée controleert de artikelen voor ze verzonden worden en zorgt voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling bij levering te controleren. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer je bestelling onmiddellijk bij ontvangst. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij levering, moeten door de klant onverwijld gemeld worden aan à Volonthée. Dit kan via mail, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit een postpakket weg voor je vastgesteld hebt dat je bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te gebeuren, stuur nooit een zending op eigen initiatief terug naar à Volonthée.
 • Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf het moment dat hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Herroepingsrecht – Klacht

 • Ben je niet tevreden over je aankoop dan heb je de mogelijkheid om, zonder opgave van reden, die aankoop te herroepen en ons het artikel terug te bezorgen. Je dient à Volonthée, binnen de 14 dagen na levering van het product, via email op de hoogte te brengen dat je je aankoop wil herroepen. Het artikel moet in de originele verpakking terugbezorgd worden, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd. Retourzendingen gebeuren op eigen kosten en op eigen risico van de klant. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.
 • Artikelen die worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van 10 werkdagen na terugbezorging door ons terugbetaald. Je ontvangt dus de volledige aankoopprijs, inclusief de bij aankoop betaalde verzendkosten. Als à Volonthée een artikel verkeerd geleverd heeft, betalen wij alle kosten voor de retourzending.
 • À Volonthée kan retourzendingen weigeren, niet of slechts gedeeltelijk terugbetalen wanneer de zending niet voldoende gefrankeerd werd, de terugstuurtermijn verstreken is, de productverpakking beschadigd of verwijderd is, het product geopend of gebruikt is of het product niet teruggestuurd is in zijn originele verpakking.
 • Pure thee, thee- en kruidenmengelingen die deel uitmaken van de bestelling, kunnen onder geen enkele voorwaarde teruggestuurd en zodoende terugbetaald worden. Gezien de aard van het product ben je, omwille van hygiënische redenen, niet in de mogelijkheid de aankoop te herroepen.
 • Indien je een klacht hebt, stuur dan gerust een email naar veerle@avolonthee.be Iedere klacht wordt met de nodige aandacht behandeld en we proberen samen tot een voldoening gevende oplossing te komen.

Eigendoms- en auteursrecht

 • À Volonthée blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de verkoopprijs volledig is voldaan.
 • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de producten en de afbeeldingen ervan liggen bij à Volonthée. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegelaten zonder schriftelijke toestemming van à Volonthée. Indien hier toch zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruik van wordt gemaakt, wordt bij de betrokken partij een schadeclaim ingediend.

Toepasselijk Recht

 • Bij moeilijkheden tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en à Volonthée zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Wanneer dit geen oplossing is, zijn de rechtbanken van Turnhout bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant. De overeenkomsten en alle juridische verslagen zijn onderworpen aan het Belgisch recht.